Måneds gjennomsnittpriser, kr/kWh - eks MVA
( april 2024: 0,493 ) / ( hittil mai 2024: 0,248)
Gudbrandsdal Energi, oppdatert pr. 24.05.2024 - kl.05:10 - (gmh)