Kjente priser, videre fremover
Høyeste : 52,82 øre/kWh, tirsdag 25. juni mellom kl. 8:00 og 9:00
Laveste : 31,3 øre/kWh, tirsdag 25. juni mellom kl. 13:00 og 14:00
Snittpris hittil denne måned: 51 øre/kWh


Nordpool- områdepriser - Gudbrandsdal Energi AS, oppdatert pr. 25.06.2024 03:20