Høyeste pris heretter : 40,44 øre/kWh, tirsdag 20. april mellom kl. 8:00 og 9:00


Nordpool- områdepriser - Gudbrandsdal Energi AS, oppdatert pr. 19.04.2021 20:02