Kjente priser, videre fremover
Høyeste : 176,9 øre/kWh, torsdag 30. mars mellom kl. 8:00 og 9:00
Laveste : 62,7 øre/kWh, torsdag 30. mars mellom kl. 23:00 og 24:00
Snittpris hittil denne måned: 80 øre/kWh - ventet kompensasjon: 0,0 øre/kWh


Nordpool- områdepriser - Gudbrandsdal Energi AS, oppdatert pr. 30.03.2023 07:02