Kjente priser, videre fremover
Høyeste : 254,47 øre/kWh, fredag 3. desember mellom kl. 8:00 og 9:00
Laveste : 68,03 øre/kWh, fredag 3. desember mellom kl. 23:00 og 24:00


Nordpool- områdepriser - Gudbrandsdal Energi AS, oppdatert pr. 03.12.2021 05:02