Kjente priser, videre fremover
Høyeste : 550,21 øre/kWh, tirsdag 9. august mellom kl. 19:00 og 20:00
Laveste : 324,29 øre/kWh, tirsdag 9. august mellom kl. 15:00 og 16:00


Nordpool- områdepriser - Gudbrandsdal Energi AS, oppdatert pr. 09.08.2022 12:02