Kjente priser, videre fremover
Høyeste : 107,17 øre/kWh, fredag 24. mai mellom kl. 19:00 og 20:00
Laveste : 80,28 øre/kWh, fredag 24. mai mellom kl. 23:00 og 24:00
Snittpris hittil denne måned: 56 øre/kWh


Nordpool- områdepriser - Gudbrandsdal Energi AS, oppdatert pr. 24.05.2024 09:02