Kjente priser, videre fremover
Høyeste : 162,26 øre/kWh, mandag 20. september mellom kl. 9:00 og 10:00
Laveste : 135,34 øre/kWh, mandag 20. september mellom kl. 23:00 og 24:00


Nordpool- områdepriser - Gudbrandsdal Energi AS, oppdatert pr. 19.09.2021 13:02