Kjente priser, videre fremover
Høyeste : 176,9 øre/kWh, torsdag 30. mars mellom kl. 8:00 og 9:00
Laveste : 114,35 øre/kWh, torsdag 30. mars mellom kl. 13:00 og 14:00
Snittpris hittil denne måned: 141 øre/kWh - ventet kompensasjon: 47,8 øre/kWh


Nordpool- områdepriser - Gudbrandsdal Energi AS, oppdatert pr. 30.03.2023 07:02