Kjente priser, videre fremover
Høyeste : 647,9 øre/kWh, fredag 9. desember mellom kl. 17:00 og 18:00
Laveste : 380,75 øre/kWh, fredag 9. desember mellom kl. 3:00 og 4:00


Nordpool- områdepriser - Gudbrandsdal Energi AS, oppdatert pr. 09.12.2022 03:20