Kjente priser, videre fremover
Høyeste : 233,55 øre/kWh, onsdag 25. mai mellom kl. 8:00 og 9:00
Laveste : 143,73 øre/kWh, onsdag 25. mai mellom kl. 23:00 og 24:00


Nordpool- områdepriser - Gudbrandsdal Energi AS, oppdatert pr. 25.05.2022 02:02