Priser på strømavtaler (døgnsnitt - øre/kWh)

Oppdatert pr: 24.05.2024 08:02:05

I salg Produkt Produkttype Fastbeløp (kr/mnd)
inkl MVA
Påslag (øre/kWh)
inkl MVA / eks MVA
NO1 (øre/kWh)
inkl MVA
NO2 (øre/kWh)
inkl MVA
NO3 (øre/kWh)
inkl MVA
NO5 (øre/kWh)
inkl MVA
NO4 (kr/mnd)
eks MVA
NO4 (øre/kWh)
eks MVA
- CK Spot 39/1 Spot 49,00 3,9 / 3,1 55,7 89,3 31,4 55,7 39,20 25,1
- CK Spot 59/0 Spot 49,00 3,9 / 3,1 55,7 89,3 31,4 55,7 39,20 25,1
- GE Minispot Spot 49,00 3,9 / 3,1 55,7 89,3 31,4 55,7 39,20 25,1
Vilkår - GE Minispot

GE Minispot er en spotprisavtale uten bindingstid. Som prisgrunnlag brukes Nord Pool (kraftbørsen) sin spotpris der hvor strømanlegget er. Denne prisen varierer fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. Du finner til enhver tid oppdatert prisinformasjon på Min Side.

Avtalen gjelder kun for privatkunder og kan ikke bestilles til næringsvirksomhet. For at bestillingen skal være gyldig må bestillingen være gjort av sluttbrukeren selv.

I forbindelse med bestilling utføres kredittsjekk. Gudbrandsdal Energi AS kan med bakgrunn i denne avvise bestillingen i ettertid.

PRIS

GE Minispot har et påslag på 3,0 øre/kWh på Nord Pool sin spotpris og et månedlig fastbeløp på 39 kr/mnd. Det garanteres at påslaget ikke vil endres i løpet av de første 6 måneder av leveransen. Ved eventuelle endringer av påslag etter 12 måneder eller endring av fastbeløp vil dette bli varslet via e-post og på Min Side 30 dager før endringen trer i kraft.

Dersom leveransen gjelder plusshus, vil innmatet kraft godgjøres mot spotprisen minus 1,0 øre/kwh, time for time.

FAKTURERING

Avtalen faktureres månedlig og etterskuddsvis. Som standard sendes faktura via e-post til din oppgitte e-postadresse. Dersom du ønsker å opprette betalingsavtaler som eFaktura og Avtalegiro gjør du dette enkelt via Min Side. Dersom du heller ønsker papirfaktura tilkommer et miljøgebyr på kr. 8,33.

GE Minispot faktureres ut fra timesverdiene i henhold til forbruket ditt. Dersom du ikke har timesmåler brukes beregnede timesverdier fra din netteier.

Gudbrandsdal Energi AS har avtale med de fleste netteiere i Norge om gjennomfakturering av nettleie. Nettleien vil da bli fakturert på samme faktura som strømforbruket. Betaling med befriende virkning for nettleie vil da kun kunne gjøres til Gudbrandsdal Energi AS. Oppdatert oversikt over hvilke netteiere vi gjennomfakturerer kan du finne her

LEVERANSE

Ved bestilling aksepterer du at Gudbrandsdal Energi AS bestiller oppstart på første mulige dato. Denne datoen for levering vil da kunne være før angrerettens frist på 14 dager. Angreretten kan derfor kun benyttes dersom melding om angrerett mottas av Gudbrandsdal Energi AS minimum 2 virkedager før byttedato.

Dersom vi mottar melding om nye målepunkt fra din netteier, vil Gudbrandsdal Energi AS rutinemessig melde oppstart på disse for at du skal unngå leveringspliktig strøm, som kan bli uforholdsmessig dyrt.

PERSONVERN

Gudbrandsdal Energi AS tar personvern på alvor, og vår behandling av personopplysninger er i samsvar med ny personopplysningslov og personvernforordning av 2018. Vår behandling av personopplysninger og dine rettigheter er nærmere beskrevet i vår personvernerklæring som du kan lese her.

For øvrig gjelder våre generelle vilkår som du kan lese her.

- GE Smartspot Spot 49,00 3,9 / 3,1 55,7 89,3 31,4 55,7 39,20 25,1
Vilkår - GE Smartspot

GE SMART SPOT

GE SMART SPOT er en spotprisavtale uten bindingstid. Som prisgrunnlag brukes Nord Pool (kraftbørsen) sin spotpris der hvor strømmåleren er. Denne prisen varierer fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. Du finner til enhver tid oppdatert prisinformasjon på Min side.

Avtalen gjelder kun for privatkunder og kan ikke bestilles til næringsvirksomhet. For at bestillingen skal være gyldig må bestillingen være gjort av sluttbrukeren selv.

I forbindelse med bestilling utføres kredittsjekk. Gudbrandsdal Energi AS kan med bakgrunn i denne avvise bestillingen i ettertid.

PRIS

GE SMART SPOT har et påslag på 3,0 øre/kWh på Nord Pool sin spotpris og et fastbeløp på 39 kroner per måned. Prisen garanteres i 12 måneder fra kontraktstart. Eventuelle endringer av påslag eller fastbeløp etter garantiperioden vil bli varslet via e-post og på Min Side 30 dager før endringen trer i kraft.

Dersom leveransen gjelder plusshus, vil innmatet kraft godgjøres mot spotprisen minus 1,0 øre/kWh, time for time.

FAKTURERING

GE SMART SPOT faktureres ut fra timesverdiene i henhold til forbruket ditt. Dersom du ikke har timesmåler brukes beregnede timesverdier fra din netteier.

Det faktureres etterskuddsvis hver måned. Betalingsfrist er 14 dager etter faktureringsdato.

Som standard sendes faktura via e-post til den oppgitte e-postadressen. Kunde kan selv opprette betalingsavtaler i sin nettbank.

Ved eventuelle ubetalte faktura benytter GE seg per dato av Svea Finans for betalingsoppfølging.

Gudbrandsdal Energi AS har avtale med de fleste netteiere i Norge om gjennomfakturering av nettleie. Nettleien vil da bli fakturert på samme faktura som strømforbruket. Betaling med befriende virkning for nettleie vil da kun kunne gjøres til Gudbrandsdal Energi AS. Oppdatert oversikt over hvilke netteiere vi gjennomfakturerer kan du finne her.

LEVERANSE

Ved bestilling aksepterer du at Gudbrandsdal Energi AS bestiller oppstart på første mulige dato. Denne datoen for levering vil da kunne være før angrerettens frist på 14 dager. Angreretten kan derfor kun benyttes dersom melding om angrerett mottas av Gudbrandsdal Energi AS minimum 2 virkedager før byttedato.

Dersom vi mottar melding om nye målepunkt fra din netteier, vil Gudbrandsdal Energi AS rutinemessig melde oppstart på disse for at du skal unngå leveringspliktig strøm, som kan bli uforholdsmessig dyrt.

PERSONVERN

Gudbrandsdal Energi AS tar personvern på alvor, og vår behandling av personopplysninger er i samsvar med ny personopplysningslov og personvernforordning av 2018.? Vår behandling av personopplysninger og dine rettigheter er nærmere beskrevet i vår personvernerklæring som du kan lese her.

For øvrig gjelder våre generelle vilkår som du kan lese her.

- GE Spotpris Spot 49,00 3,9 / 3,1 55,7 89,3 31,4 55,7 39,20 25,1
Vilkår - GE Spotpris

Ved avtale om levering av GE Spotpris gjelder følgende betingelser:

 • Avtalen har ingen bindingstid.
 • Prisen på myndighetspålagte elsertifikater er inkludert.
 • Avtalen har etterskuddsvis månedlig fakturering.
 • Som prisgrunnlag brukes Nord Pool elbørs sin spotpris i det området kunden bor i. Denne prisen varierer fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. For timesmålte anlegg fakturerer vi derfor ut fra timesverdiene, men dersom du ikke har timesmålt anlegg benytter vi netteiers JIP (forbruksprofil) til avregning.
 • Denne avtalen har et påslag på 3,0 øre/kWh på Nord Pool sin spotpris. Det er ett fastbeløp på 39 kr/mnd.
 • GE garanterer at det ikke vil bli noen endring av påslaget de første 6 mnd. Etter dette kan prisjustering av påslag/fastbeløp gjøres med 30 dagers varsel.
 • Avtalen har ingen krav om betalingsmåte.
 • Fakturagebyr vil ikke tilkomme på første faktura fra oss.
 • Dersom leveransen gjelder plusshus, vil innmatet kraft godgjøres mot spotprisen minus 1,0 øre/kwh, time for time.
 • I forbindelse med bestilling utføres kredittsjekk. Gudbrandsdal Energi AS kan med bakgrunn i denne avvise bestillingen i ettertid.
 • Dette produktet gjelder kun for private husholdninger, ikke næring.
 • For at bestilling skal være gyldig kan selve bestillingen kun gjøres av sluttbrukeren selv.
 • Ved mottak av melding om nye målepunkt fra din netteier, vil Gudbrandsdal Energi AS rutinemessig melde oppstart på disse for å unngå leveringsplikt.
 • Dersom Gudbrandsdal Energi AS har avtale med netteier om gjennomfakturering vil nettleie faktureres på faktura fra Gudbrandsdal Energi AS. Betaling med befriende virkning for nettleie vil da kun kunne gjøres til Gudbrandsdal Energi AS. Oppdatert oversikt over hvilke netteiere vi gjennomfakturerer kan du finne her.
 • Ved kjøp aksepterer kunde at Gudbrandsdal Energi AS bestiller oppstart på første mulige dato. Denne datoen for levering vil da kunne være før angrerettens frist på 14 dager. Angreretten kan derfor kun benyttes dersom melding om angrerett mottas av Gudbrandsdal Energi AS minimum 2 virkedager før byttedato.
 • Gudbrandsdal Energi AS tar personvern på alvor, og vår behandling av personopplysninger er i samsvar med ny personopplysningslov og personvernforordning av 2018. Vår behandling av personopplysninger og dine rettigheter er nærmere beskrevet i vår personvernerklæring som du kan lese her.
 • For øvrig gjelder våre generelle vilkår som du kan lese her.

Ja Markedskraft Spot 8,9 / 7,1 60,7 94,3 36,4 60,7 29,1
Vilkår - Markedskraft

3. PRODUKT OG PRISER

3.1 PRODUKT

Produktnavn: Markedskraft

Avtaletype: Spotpris time for time, se nærmere om pris nedenfor.
Plusskunde: Kunden krediteres spotpris i henhold til Nord Pool AS områdepris minus 1,0 øre per kWh time for time for strøm som mates ut på nettet

3.2 PRISER

Produkt spot: Gjeldende områdepris per kWh (spotpris Nord Pool) time for time pluss merverdiavgift.
Fastbeløp: Kr 0 per målepunkt per måned inklusive merverdiavgift.
Påslag: 8,9 øre per kWh inklusiv merverdiavgift og elsertifikater.

Eventuell prisgaranti: Fastbeløp og påslag er garantert i 12 måneder.

Nettleie kommer i tillegg til strømprisen og faktureres av kundens lokale nettselskap eller ved gjennomfakturering. Se punkt 6.

4. PRODUKT-/TJENESTESPESIFIKKE BETINGELSER

4.1 FAKTURERING

Fakturering skjer etterskuddsvis basert på reelt eller estimert forbruk i samsvar med gjeldende regelverk.

Forskuddsfakturering kan innføres med 30 dagers varsel. Da gjelder følgende:  Fakturering skjer forskuddsvis i samsvar med gjeldende regelverk. Det faktureres normalt 1 måned på forskudd. Avregning mot faktisk forbruk skal skje separat og innen rimelig tid for hver faktureringsperiode. Forskuddsfakturert volum for faktureringsperioden skal tilsvare det faktiske forbruket i målepunktet i tilsvarende periode året før.

4.2    BETALINGSBETINGELSER

Betalingsfrist faktura: 14 dager etter fakturadato, månedlig
eFaktura: gebyrfritt
Papirfaktura: Kr 8,33 per papirfaktura

Faktura sendes i posten (første faktura sendes gebyrfritt). Har Kunden takket ja til «Alltid eFaktura» i nettbanken vil fakturaen sendes dit. Via Min side/appen kan Kunden opprette AvtaleGiro og e-postfaktura.

Dersom Kunden ikke betaler innen betalingsfristen, skal kunden varsles skriftlig og gis 14 dagers betalingsfrist. Dersom Kunden innen den tid ikke har betalt skyldig beløp, kan Leverandøren heve avtalen ved melding til Kunden.

Enhver innbetaling fra kunden vil gå til dekning/nedbetaling av den eldste utestående fordring Leverandøren har på Kunden, med mindre partene skriftlig har blitt enige om noe annet.

Forsinkelsesrente påløper ved betaling etter forfall angitt på faktura i henhold til forsinkelsesrenteloven. Inkasso skjer i samsvar med inkassoloven.

Gudbrandsdal Energi AS benytter inkassobyrå for betalingsoppfølging, for tiden Svea Finans.

4.3    SÆRLIGE VILKÅR
Når Kunden uttrykkelig har anmodet om direkte oppstart, eller bestilling tilbake i tid, er Kunden forpliktet til å betale for forbruket inntil Kunden sier opp eller benytter angreretten, se punkt 11 nedenfor.

Gudbrandsdal Energi AS har rett til å foreta kredittvurdering av Kunden og kan med bakgrunn i denne avvise bestillingen i ettertid. 

Ved å inngå strømavtale med Gudbrandsdal Energi AS godtar Kunden selskapets personvernerklæring.

Generelle vilkår

5. PARTENES PLIKTER VED BESTILLING – TIDSPUNKT FOR OPPSTART
5.1    Kunden skal gi de opplysninger om anlegget som Leverandøren trenger for at avtalen skal kunne inngås, herunder fødselsnummer, faktura- og anleggsadresse, målepunkt-ID og e-postadresse/mobilnummer. Kunden er selv ansvarlig for at Leverandøren til enhver tid har oppdaterte kontaktopplysninger på Kunden.

5.2    Ved vurdering av kredittverdighet, kan Leverandøren, foruten offentlig tilgjengelige opplysninger, benytte egne kundeopplysninger og kredittopplysningsbyråer.

5.3    Hvis inngåelse av denne avtalen innebærer skifte av strømleverandør, skal Leverandøren på vegne av Kunden iverksette et leverandørskifte og Kundens eksisterende strømavtale opphører, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Kunden er selv ansvarlig for oppfyllelse av avtalen med tidligere strømleverandør for eventuelle konsekvenser av oppsigelse, for eksempel dersom oppsigelsen utløser bruddgebyr etter den tidligere avtalen.

5.4    Leverandøren plikter å levere elektrisk strøm i henhold til kundens løpende behov. Kunden plikter å betale for den leverte strømmen i henhold til denne avtalens betingelser.

5.5    I de tilfeller Kunden har 14 dager angrerett, dvs. når avtalen er inngått ved fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted, (se punkt 11), kan ikke startdato for levering av strøm under avtalen være før angrefristperioden har utløpt, med mindre Kunden uttrykkelig ber om at oppstart av leveringen skal påbegynnes før angrefristen har utløpt. Hvis Kunden ber om slik førtidig oppstart, vil Kunden være ansvarlig for kostnader i angrefristperioden dersom kunden senere benytter angreretten, se punkt 11.3 iii) annet avsnitt.

6. FAKTURERING AV NETTLEIE
Nettleie kommer i tillegg til strømprisen og faktureres av kundens lokale nettselskap eller ved gjennomfakturering. Dersom leverandøren har en avtale med Kundens nettselskap om gjennomfakturering, vil Leverandøren fakturere kunden for nettselskapets fakturerte nettjenester. Kunden gir leverandøren fullmakt til å innhente nødvendig informasjon og iverksette nødvendige tiltak for eventuell gjennomfakturering av nettjenester.


7.    FEIL MED MÅLING ELLER AVREGNING
7.1    Leverandøren avregner forbruket etter forbruksdata mottatt fra Elhub. Ved feil ved måledata, feil håndtering av måledata, faktureringsfeil, eller feil på måleren, kan leverandøren eller Kunden kreve henholdsvis tilleggsbetaling eller tilbakebetaling.

7.2    Tilbakebetaling eller tilleggsbetaling ved slike avregnings- eller målefeil kan kreves for den tid feilen kan dokumenteres. Etterberegning/godskriving skjer fra og med siste betalingsfrist etter at feilen ble oppdaget, og i utgangspunktet ikke ut over den alminnelige foreldelsesfristen for krav på 3 år, jf. lov om foreldelse av fordringer.

7.3    Kunden må rette krav om retting av feil ved måledata eller feil håndtering av måledata direkte til nettselskapet, som er ansvarlig for målingen. Kunden må selv be nettselskapet om en eventuell kontroll av måler.

8.    FLYTTING
Dersom kunden flytter, vil denne avtalen følge Kunden til nytt leveransepunkt (nytt målepunkt-ID), forutsatt at Kunden melder flytting til Leverandøren. Partene kan likevel gjensidig si opp avtalen i tråd med avtalens punkt om oppsigelse.

9.    OPPSIGELSE AV AVTALEN
9.1    Dersom avtalen ikke har en særskilt avtalt bindingstid, kan avtalen sies opp av hver av partene med 14 dagers skriftlig varsel. Oppsigelse vil skje automatisk dersom Kunden inngår avtale om strømleveranse med en annen strømleverandør. Oppsigelse fra leverandørens side forutsetter saklig grunn.

9.2    Avtale med prisgaranti kan ikke sies opp av leverandøren i perioden med prisgaranti. 

10.    AVTALEN KAN OVERDRAS AV LEVERANDØREN
Denne avtalen kan overdras av Leverandøren til en annen strømleverandør forutsatt at denne avtalens betingelser videreføres. Kunden skal varsles minst 30 dager før overdragelse kan skje, og Kunden kan uansett si opp avtalen med 14 dagers varsel fra det tidspunktet overdragelsen skjer.

11.    ANGRERETT
11.1    Dersom avtalen er inngått ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, typisk ved salg over internett, på stand eller ved telefon- eller dørsalg, har Kunden etter reglene i angrerettloven rett til å gå fra avtalen innen 14 dager uten å grunngi dette. Virkningene av at angrerett gjøres gjeldende er regulert i angrerettloven. Angrefristen utløper 14 dager regnet fra dagen etter avtalen er inngått eller fra når Kunden har mottatt informasjon om angrerett. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

11.2    Dersom angrerett gjøres gjeldende, må Kunden på en entydig måte opplyse Leverandøren om at Kunden velger å gå fra avtalen. Angreretten kan gjøres gjeldende ved å bruke Leverandørens angrerettskjema, men melding kan også gis på annen måte, eksempelvis per e-post eller brev. Angrefristen anses overholdt dersom kunden har sendt slik melding før utløpet av angrefristen.
Kunden har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, så meldingen bør derfor sendes skriftlig.

11.3     Konsekvenser ved bruk av angrerett:
i)    Ved bruk av angreretten opphører Kundens plikt til å betale for fremtidig strømleveranse og Leverandørens plikt til å levere strøm.

ii)     Benytter Kunden angreretten før leveransen har startet, annulleres bestillingen og Kunden fortsetter som kunde hos sin forrige leverandør.

iii)    Hvis Kunden uttrykkelig har bedt om oppstart av strømleveransen før angrefristen på 14 dager er utløpt, og deretter har brukt angreretten, skal Kunden betale et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert frem til tidspunktet da kunden underrettet Leverandøren om ønsket om å gå fra avtalen. I slike tilfeller hvor leveransen har startet, vil Kunden bli overført til leveringspliktig strøm fra sitt nettselskap, om ikke kunden sørger for å inngå ny strømavtale med en annen strømleverandør. Dette punktet gjelder også der Kunden melder innflytting tilbake i tid og Kunden uttrykkelig har bedt om oppstart av leveransen fra innflytting.


12.    ENDRINGER I PRIS OG VILKÅR
12.1    Leverandøren kan foreta endringer i avtalte priselementer og andre vilkår i denne avtalen. Eventuell endring i priselementer eller andre vilkår kan tidligst tre i kraft 30 dager etter at direkte varsel er sendt Kunden. Varselet skal sendes til Kunden på den måten kunden har valgt (SMS og / eller e-post, eventuelt ordinær post), se punkt 1.

12.2    Leverandøren har ikke adgang til å endre priselementer med avtalt prisgaranti før etter at garantiperioden har utløpt. 

13.    TVISTER
13.1    Dersom det oppstår en tvist mellom Kunden og Leverandøren, kan Kunden bringe tvisten inn for Elklagenemnda (kostnadsfritt for Kunden), eller bringe saken inn for domstolene. Elklagenemndas vedtak er rådgivende for partene. Ved vedtak som gir Kunden helt eller delvis medhold, skal Leverandøren gi begrunnet melding til Kunden og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

13.2    Så lenge en tvist er til behandling i Elklagenemnda, kan ikke en part bringe den inn for de alminnelige domstolene. En tvist anses for å være til behandling fra det tidspunktet begjæringen om klagebehandling er kommet inn for nemnda. En sak som nemnda har realitetsbehandlet, kan bringes direkte inn for tingretten.
 

 

- Markedskraft (spotpris) Spot 6,9 / 5,5 58,7 92,3 34,4 58,7 27,5
Vilkår - Markedskraft (spotpris)

3. PRODUKT OG PRISER

3.1 PRODUKT

Produktnavn: Markedskraft (spotpris)

Avtaletype: Spotpris time for time, se nærmere om pris nedenfor.
Plusskunde: Kunden krediteres spotpris i henhold til Nord Pool AS områdepris minus 1,0 øre per kWh time for time for strøm som mates ut på nettet

3.2 PRISER

Produkt spot: Gjeldende områdepris per kWh (spotpris Nord Pool) time for time pluss merverdiavgift.
Fastbeløp: Kr 0 per målepunkt per måned inklusive merverdiavgift.
Påslag: 6,9 øre per kWh inklusiv merverdiavgift og elsertifikater.

Eventuell prisgaranti: Fastbeløp og påslag er garantert i 12 måneder.

Nettleie kommer i tillegg til strømprisen og faktureres av kundens lokale nettselskap eller ved gjennomfakturering. Se punkt 6.

4. PRODUKT-/TJENESTESPESIFIKKE BETINGELSER

4.1 FAKTURERING

Fakturering skjer etterskuddsvis basert på reelt eller estimert forbruk i samsvar med gjeldende regelverk.

Forskuddsfakturering kan innføres med 30 dagers varsel. Da gjelder følgende:  Fakturering skjer forskuddsvis i samsvar med gjeldende regelverk. Det faktureres normalt 1 måned på forskudd. Avregning mot faktisk forbruk skal skje separat og innen rimelig tid for hver faktureringsperiode. Forskuddsfakturert volum for faktureringsperioden skal tilsvare det faktiske forbruket i målepunktet i tilsvarende periode året før.

4.2    BETALINGSBETINGELSER

Betalingsfrist faktura: 14 dager etter fakturadato, månedlig
eFaktura: gebyrfritt
Papirfaktura: Kr 8,33,- per papirfaktura

Faktura sendes i posten (første faktura sendes gebyrfritt). Har Kunden takket ja til «Alltid eFaktura» i nettbanken vil fakturaen sendes dit. Via Min side/appen kan Kunden opprette AvtaleGiro og e-postfaktura.

Dersom Kunden ikke betaler innen betalingsfristen, skal kunden varsles skriftlig og gis 14 dagers betalingsfrist. Dersom Kunden innen den tid ikke har betalt skyldig beløp, kan Leverandøren heve avtalen ved melding til Kunden.

Enhver innbetaling fra kunden vil gå til dekning/nedbetaling av den eldste utestående fordring Leverandøren har på Kunden, med mindre partene skriftlig har blitt enige om noe annet.

Forsinkelsesrente påløper ved betaling etter forfall angitt på faktura i henhold til forsinkelsesrenteloven. Inkasso skjer i samsvar med inkassoloven.

Gudbrandsdal Energi AS benytter inkassobyrå for betalingsoppfølging, for tiden Svea Finans.

- -Spotpris- Spot 3,9 / 3,1 55,7 89,3 31,4 55,7 25,1
Vilkår - -Spotpris-

3. PRODUKT OG PRISER

3.1 PRODUKT

Produktnavn: -Spotpris-

Avtaletype: Spotpris time for time, se nærmere om pris nedenfor.
Plusskunde: Kunden krediteres spotpris i henhold til Nord Pool AS områdepris minus 1,0 øre per kWh time for time for strøm som mates ut på nettet

3.2 PRISER

Produkt spot: Gjeldende områdepris per kWh (spotpris Nord Pool) time for time pluss merverdiavgift.
Fastbeløp: Kr 0 per målepunkt per måned inklusive merverdiavgift.
Påslag: 3,0 øre per kWh inklusiv merverdiavgift og elsertifikater.

Eventuell prisgaranti: Fastbeløp og påslag er garantert i 1 måned.

Nettleie kommer i tillegg til strømprisen og faktureres av kundens lokale nettselskap eller ved gjennomfakturering. Se punkt 6.

4. PRODUKT-/TJENESTESPESIFIKKE BETINGELSER

4.1 FAKTURERING

Fakturering skjer etterskuddsvis basert på reelt eller estimert forbruk i samsvar med gjeldende regelverk.

Forskuddsfakturering kan innføres med 30 dagers varsel. Da gjelder følgende:  Fakturering skjer forskuddsvis i samsvar med gjeldende regelverk. Det faktureres normalt 1 måned på forskudd. Avregning mot faktisk forbruk skal skje separat og innen rimelig tid for hver faktureringsperiode. Forskuddsfakturert volum for faktureringsperioden skal tilsvare det faktiske forbruket i målepunktet i tilsvarende periode året før.

4.2    BETALINGSBETINGELSER

Betalingsfrist faktura: 14 dager etter fakturadato, månedlig
eFaktura: Gebyrfritt
Papirfaktura: Kr 8,33 per papirfaktura

Faktura sendes i posten (første faktura sendes gebyrfritt). Har Kunden takket ja til «Alltid eFaktura» i nettbanken vil fakturaen sendes dit. Via Min side/appen kan Kunden opprette AvtaleGiro og e-postfaktura.

Dersom Kunden ikke betaler innen betalingsfristen, skal kunden varsles skriftlig og gis 14 dagers betalingsfrist. Dersom Kunden innen den tid ikke har betalt skyldig beløp, kan Leverandøren heve avtalen ved melding til Kunden.

Enhver innbetaling fra kunden vil gå til dekning/nedbetaling av den eldste utestående fordring Leverandøren har på Kunden, med mindre partene skriftlig har blitt enige om noe annet.

Forsinkelsesrente påløper ved betaling etter forfall angitt på faktura i henhold til forsinkelsesrenteloven. Inkasso skjer i samsvar med inkassoloven.

Gudbrandsdal Energi AS benytter inkassobyrå for betalingsoppfølging, for tiden Svea Finans.

4.3    SÆRLIGE VILKÅR
Når Kunden uttrykkelig har anmodet om direkte oppstart, eller bestilling tilbake i tid, er Kunden forpliktet til å betale for forbruket inntil Kunden sier opp eller benytter angreretten, se punkt 11 nedenfor.

Gudbrandsdal Energi AS har rett til å foreta kredittvurdering av Kunden og kan med bakgrunn i denne avvise bestillingen i ettertid. 

Ved å inngå strømavtale med Gudbrandsdal Energi AS godtar Kunden selskapets personvernerklæring.

Generelle vilkår

5. PARTENES PLIKTER VED BESTILLING – TIDSPUNKT FOR OPPSTART
5.1    Kunden skal gi de opplysninger om anlegget som Leverandøren trenger for at avtalen skal kunne inngås, herunder fødselsnummer, faktura- og anleggsadresse, målepunkt-ID og e-postadresse/mobilnummer. Kunden er selv ansvarlig for at Leverandøren til enhver tid har oppdaterte kontaktopplysninger på Kunden.

5.2    Ved vurdering av kredittverdighet, kan Leverandøren, foruten offentlig tilgjengelige opplysninger, benytte egne kundeopplysninger og kredittopplysningsbyråer.

5.3    Hvis inngåelse av denne avtalen innebærer skifte av strømleverandør, skal Leverandøren på vegne av Kunden iverksette et leverandørskifte og Kundens eksisterende strømavtale opphører, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Kunden er selv ansvarlig for oppfyllelse av avtalen med tidligere strømleverandør for eventuelle konsekvenser av oppsigelse, for eksempel dersom oppsigelsen utløser bruddgebyr etter den tidligere avtalen.

5.4    Leverandøren plikter å levere elektrisk strøm i henhold til kundens løpende behov. Kunden plikter å betale for den leverte strømmen i henhold til denne avtalens betingelser.

5.5    I de tilfeller Kunden har 14 dager angrerett, dvs. når avtalen er inngått ved fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted, (se punkt 11), kan ikke startdato for levering av strøm under avtalen være før angrefristperioden har utløpt, med mindre Kunden uttrykkelig ber om at oppstart av leveringen skal påbegynnes før angrefristen har utløpt. Hvis Kunden ber om slik førtidig oppstart, vil Kunden være ansvarlig for kostnader i angrefristperioden dersom kunden senere benytter angreretten, se punkt 11.3 iii) annet avsnitt.

6. FAKTURERING AV NETTLEIE
Nettleie kommer i tillegg til strømprisen og faktureres av kundens lokale nettselskap eller ved gjennomfakturering. Dersom leverandøren har en avtale med Kundens nettselskap om gjennomfakturering, vil Leverandøren fakturere kunden for nettselskapets fakturerte nettjenester. Kunden gir leverandøren fullmakt til å innhente nødvendig informasjon og iverksette nødvendige tiltak for eventuell gjennomfakturering av nettjenester.


7.    FEIL MED MÅLING ELLER AVREGNING
7.1    Leverandøren avregner forbruket etter forbruksdata mottatt fra Elhub. Ved feil ved måledata, feil håndtering av måledata, faktureringsfeil, eller feil på måleren, kan leverandøren eller Kunden kreve henholdsvis tilleggsbetaling eller tilbakebetaling.

7.2    Tilbakebetaling eller tilleggsbetaling ved slike avregnings- eller målefeil kan kreves for den tid feilen kan dokumenteres. Etterberegning/godskriving skjer fra og med siste betalingsfrist etter at feilen ble oppdaget, og i utgangspunktet ikke ut over den alminnelige foreldelsesfristen for krav på 3 år, jf. lov om foreldelse av fordringer.

7.3    Kunden må rette krav om retting av feil ved måledata eller feil håndtering av måledata direkte til nettselskapet, som er ansvarlig for målingen. Kunden må selv be nettselskapet om en eventuell kontroll av måler.

8.    FLYTTING
Dersom kunden flytter, vil denne avtalen følge Kunden til nytt leveransepunkt (nytt målepunkt-ID), forutsatt at Kunden melder flytting til Leverandøren. Partene kan likevel gjensidig si opp avtalen i tråd med avtalens punkt om oppsigelse.

9.    OPPSIGELSE AV AVTALEN
9.1    Dersom avtalen ikke har en særskilt avtalt bindingstid, kan avtalen sies opp av hver av partene med 14 dagers skriftlig varsel. Oppsigelse vil skje automatisk dersom Kunden inngår avtale om strømleveranse med en annen strømleverandør. Oppsigelse fra leverandørens side forutsetter saklig grunn.

9.2    Avtale med prisgaranti kan ikke sies opp av leverandøren i perioden med prisgaranti. 

10.    AVTALEN KAN OVERDRAS AV LEVERANDØREN
Denne avtalen kan overdras av Leverandøren til en annen strømleverandør forutsatt at denne avtalens betingelser videreføres. Kunden skal varsles minst 30 dager før overdragelse kan skje, og Kunden kan uansett si opp avtalen med 14 dagers varsel fra det tidspunktet overdragelsen skjer.

11.    ANGRERETT
11.1    Dersom avtalen er inngått ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, typisk ved salg over internett, på stand eller ved telefon- eller dørsalg, har Kunden etter reglene i angrerettloven rett til å gå fra avtalen innen 14 dager uten å grunngi dette. Virkningene av at angrerett gjøres gjeldende er regulert i angrerettloven. Angrefristen utløper 14 dager regnet fra dagen etter avtalen er inngått eller fra når Kunden har mottatt informasjon om angrerett. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

11.2    Dersom angrerett gjøres gjeldende, må Kunden på en entydig måte opplyse Leverandøren om at Kunden velger å gå fra avtalen. Angreretten kan gjøres gjeldende ved å bruke Leverandørens angrerettskjema, men melding kan også gis på annen måte, eksempelvis per e-post eller brev. Angrefristen anses overholdt dersom kunden har sendt slik melding før utløpet av angrefristen.
Kunden har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, så meldingen bør derfor sendes skriftlig.

11.3     Konsekvenser ved bruk av angrerett:
i)    Ved bruk av angreretten opphører Kundens plikt til å betale for fremtidig strømleveranse og Leverandørens plikt til å levere strøm.

ii)     Benytter Kunden angreretten før leveransen har startet, annulleres bestillingen og Kunden fortsetter som kunde hos sin forrige leverandør.

iii)    Hvis Kunden uttrykkelig har bedt om oppstart av strømleveransen før angrefristen på 14 dager er utløpt, og deretter har brukt angreretten, skal Kunden betale et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert frem til tidspunktet da kunden underrettet Leverandøren om ønsket om å gå fra avtalen. I slike tilfeller hvor leveransen har startet, vil Kunden bli overført til leveringspliktig strøm fra sitt nettselskap, om ikke kunden sørger for å inngå ny strømavtale med en annen strømleverandør. Dette punktet gjelder også der Kunden melder innflytting tilbake i tid og Kunden uttrykkelig har bedt om oppstart av leveransen fra innflytting.


12.    ENDRINGER I PRIS OG VILKÅR
12.1    Leverandøren kan foreta endringer i avtalte priselementer og andre vilkår i denne avtalen. Eventuell endring i priselementer eller andre vilkår kan tidligst tre i kraft 30 dager etter at direkte varsel er sendt Kunden. Varselet skal sendes til Kunden på den måten kunden har valgt (SMS og / eller e-post, eventuelt ordinær post), se punkt 1.

12.2    Leverandøren har ikke adgang til å endre priselementer med avtalt prisgaranti før etter at garantiperioden har utløpt. 

13.    TVISTER
13.1    Dersom det oppstår en tvist mellom Kunden og Leverandøren, kan Kunden bringe tvisten inn for Elklagenemnda (kostnadsfritt for Kunden), eller bringe saken inn for domstolene. Elklagenemndas vedtak er rådgivende for partene. Ved vedtak som gir Kunden helt eller delvis medhold, skal Leverandøren gi begrunnet melding til Kunden og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

13.2    Så lenge en tvist er til behandling i Elklagenemnda, kan ikke en part bringe den inn for de alminnelige domstolene. En tvist anses for å være til behandling fra det tidspunktet begjæringen om klagebehandling er kommet inn for nemnda. En sak som nemnda har realitetsbehandlet, kan bringes direkte inn for tingretten.
 

 

- Spotpris- Spot 1,0 / 0,8 52,8 86,4 28,5 52,8 22,8
Vilkår - Spotpris-

3. PRODUKT OG PRISER

3.1 PRODUKT

Produktnavn: Spotpris-

Avtaletype: Spotpris time for time, se nærmere om pris nedenfor.
Plusskunde: Kunden krediteres spotpris i henhold til Nord Pool AS områdepris minus 1,0 øre per kWh time for time for strøm som mates ut på nettet

3.2 PRISER

Produkt spot: Gjeldende områdepris per kWh (spotpris Nord Pool) time for time pluss merverdiavgift.
Fastbeløp: Kr 0 per målepunkt per måned inklusive merverdiavgift.
Påslag: 1,0 øre per kWh inklusiv merverdiavgift og elsertifikater.

Eventuell prisgaranti: Fastbeløp og påslag er garantert i 12 måneder.

Nettleie kommer i tillegg til strømprisen og faktureres av kundens lokale nettselskap eller ved gjennomfakturering. Se punkt 6.

4. PRODUKT-/TJENESTESPESIFIKKE BETINGELSER

4.1 FAKTURERING

Fakturering skjer etterskuddsvis basert på reelt eller estimert forbruk i samsvar med gjeldende regelverk.

Forskuddsfakturering kan innføres med 30 dagers varsel. Da gjelder følgende:  Fakturering skjer forskuddsvis i samsvar med gjeldende regelverk. Det faktureres normalt 1 måned på forskudd. Avregning mot faktisk forbruk skal skje separat og innen rimelig tid for hver faktureringsperiode. Forskuddsfakturert volum for faktureringsperioden skal tilsvare det faktiske forbruket i målepunktet i tilsvarende periode året før.

4.2    BETALINGSBETINGELSER

Betalingsfrist faktura: 14 dager etter fakturadato, månedlig
eFaktura: Gebyrfritt
Papirfaktura: Kr 8,33 per papirfaktura

Faktura sendes i posten (første faktura sendes gebyrfritt). Har Kunden takket ja til «Alltid eFaktura» i nettbanken vil fakturaen sendes dit. Via Min side/appen kan Kunden opprette AvtaleGiro og e-postfaktura.

Dersom Kunden ikke betaler innen betalingsfristen, skal kunden varsles skriftlig og gis 14 dagers betalingsfrist. Dersom Kunden innen den tid ikke har betalt skyldig beløp, kan Leverandøren heve avtalen ved melding til Kunden.

Enhver innbetaling fra kunden vil gå til dekning/nedbetaling av den eldste utestående fordring Leverandøren har på Kunden, med mindre partene skriftlig har blitt enige om noe annet.

Forsinkelsesrente påløper ved betaling etter forfall angitt på faktura i henhold til forsinkelsesrenteloven. Inkasso skjer i samsvar med inkassoloven.

Gudbrandsdal Energi AS benytter inkassobyrå for betalingsoppfølging, for tiden Svea Finans.

4.3    SÆRLIGE VILKÅR
Når Kunden uttrykkelig har anmodet om direkte oppstart, eller bestilling tilbake i tid, er Kunden forpliktet til å betale for forbruket inntil Kunden sier opp eller benytter angreretten, se punkt 11 nedenfor.

Gudbrandsdal Energi AS har rett til å foreta kredittvurdering av Kunden og kan med bakgrunn i denne avvise bestillingen i ettertid. 

Ved å inngå strømavtale med Gudbrandsdal Energi AS godtar Kunden selskapets personvernerklæring.

Generelle vilkår

5. PARTENES PLIKTER VED BESTILLING – TIDSPUNKT FOR OPPSTART
5.1    Kunden skal gi de opplysninger om anlegget som Leverandøren trenger for at avtalen skal kunne inngås, herunder fødselsnummer, faktura- og anleggsadresse, målepunkt-ID og e-postadresse/mobilnummer. Kunden er selv ansvarlig for at Leverandøren til enhver tid har oppdaterte kontaktopplysninger på Kunden.

5.2    Ved vurdering av kredittverdighet, kan Leverandøren, foruten offentlig tilgjengelige opplysninger, benytte egne kundeopplysninger og kredittopplysningsbyråer.

5.3    Hvis inngåelse av denne avtalen innebærer skifte av strømleverandør, skal Leverandøren på vegne av Kunden iverksette et leverandørskifte og Kundens eksisterende strømavtale opphører, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Kunden er selv ansvarlig for oppfyllelse av avtalen med tidligere strømleverandør for eventuelle konsekvenser av oppsigelse, for eksempel dersom oppsigelsen utløser bruddgebyr etter den tidligere avtalen.

5.4    Leverandøren plikter å levere elektrisk strøm i henhold til kundens løpende behov. Kunden plikter å betale for den leverte strømmen i henhold til denne avtalens betingelser.

5.5    I de tilfeller Kunden har 14 dager angrerett, dvs. når avtalen er inngått ved fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted, (se punkt 11), kan ikke startdato for levering av strøm under avtalen være før angrefristperioden har utløpt, med mindre Kunden uttrykkelig ber om at oppstart av leveringen skal påbegynnes før angrefristen har utløpt. Hvis Kunden ber om slik førtidig oppstart, vil Kunden være ansvarlig for kostnader i angrefristperioden dersom kunden senere benytter angreretten, se punkt 11.3 iii) annet avsnitt.

6. FAKTURERING AV NETTLEIE
Nettleie kommer i tillegg til strømprisen og faktureres av kundens lokale nettselskap eller ved gjennomfakturering. Dersom leverandøren har en avtale med Kundens nettselskap om gjennomfakturering, vil Leverandøren fakturere kunden for nettselskapets fakturerte nettjenester. Kunden gir leverandøren fullmakt til å innhente nødvendig informasjon og iverksette nødvendige tiltak for eventuell gjennomfakturering av nettjenester.


7.    FEIL MED MÅLING ELLER AVREGNING
7.1    Leverandøren avregner forbruket etter forbruksdata mottatt fra Elhub. Ved feil ved måledata, feil håndtering av måledata, faktureringsfeil, eller feil på måleren, kan leverandøren eller Kunden kreve henholdsvis tilleggsbetaling eller tilbakebetaling.

7.2    Tilbakebetaling eller tilleggsbetaling ved slike avregnings- eller målefeil kan kreves for den tid feilen kan dokumenteres. Etterberegning/godskriving skjer fra og med siste betalingsfrist etter at feilen ble oppdaget, og i utgangspunktet ikke ut over den alminnelige foreldelsesfristen for krav på 3 år, jf. lov om foreldelse av fordringer.

7.3    Kunden må rette krav om retting av feil ved måledata eller feil håndtering av måledata direkte til nettselskapet, som er ansvarlig for målingen. Kunden må selv be nettselskapet om en eventuell kontroll av måler.

8.    FLYTTING
Dersom kunden flytter, vil denne avtalen følge Kunden til nytt leveransepunkt (nytt målepunkt-ID), forutsatt at Kunden melder flytting til Leverandøren. Partene kan likevel gjensidig si opp avtalen i tråd med avtalens punkt om oppsigelse.

9.    OPPSIGELSE AV AVTALEN
9.1    Dersom avtalen ikke har en særskilt avtalt bindingstid, kan avtalen sies opp av hver av partene med 14 dagers skriftlig varsel. Oppsigelse vil skje automatisk dersom Kunden inngår avtale om strømleveranse med en annen strømleverandør. Oppsigelse fra leverandørens side forutsetter saklig grunn.

9.2    Avtale med prisgaranti kan ikke sies opp av leverandøren i perioden med prisgaranti. 

10.    AVTALEN KAN OVERDRAS AV LEVERANDØREN
Denne avtalen kan overdras av Leverandøren til en annen strømleverandør forutsatt at denne avtalens betingelser videreføres. Kunden skal varsles minst 30 dager før overdragelse kan skje, og Kunden kan uansett si opp avtalen med 14 dagers varsel fra det tidspunktet overdragelsen skjer.

11.    ANGRERETT
11.1    Dersom avtalen er inngått ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, typisk ved salg over internett, på stand eller ved telefon- eller dørsalg, har Kunden etter reglene i angrerettloven rett til å gå fra avtalen innen 14 dager uten å grunngi dette. Virkningene av at angrerett gjøres gjeldende er regulert i angrerettloven. Angrefristen utløper 14 dager regnet fra dagen etter avtalen er inngått eller fra når Kunden har mottatt informasjon om angrerett. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

11.2    Dersom angrerett gjøres gjeldende, må Kunden på en entydig måte opplyse Leverandøren om at Kunden velger å gå fra avtalen. Angreretten kan gjøres gjeldende ved å bruke Leverandørens angrerettskjema, men melding kan også gis på annen måte, eksempelvis per e-post eller brev. Angrefristen anses overholdt dersom kunden har sendt slik melding før utløpet av angrefristen.
Kunden har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, så meldingen bør derfor sendes skriftlig.

11.3     Konsekvenser ved bruk av angrerett:
i)    Ved bruk av angreretten opphører Kundens plikt til å betale for fremtidig strømleveranse og Leverandørens plikt til å levere strøm.

ii)     Benytter Kunden angreretten før leveransen har startet, annulleres bestillingen og Kunden fortsetter som kunde hos sin forrige leverandør.

iii)    Hvis Kunden uttrykkelig har bedt om oppstart av strømleveransen før angrefristen på 14 dager er utløpt, og deretter har brukt angreretten, skal Kunden betale et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert frem til tidspunktet da kunden underrettet Leverandøren om ønsket om å gå fra avtalen. I slike tilfeller hvor leveransen har startet, vil Kunden bli overført til leveringspliktig strøm fra sitt nettselskap, om ikke kunden sørger for å inngå ny strømavtale med en annen strømleverandør. Dette punktet gjelder også der Kunden melder innflytting tilbake i tid og Kunden uttrykkelig har bedt om oppstart av leveransen fra innflytting.


12.    ENDRINGER I PRIS OG VILKÅR
12.1    Leverandøren kan foreta endringer i avtalte priselementer og andre vilkår i denne avtalen. Eventuell endring i priselementer eller andre vilkår kan tidligst tre i kraft 30 dager etter at direkte varsel er sendt Kunden. Varselet skal sendes til Kunden på den måten kunden har valgt (SMS og / eller e-post, eventuelt ordinær post), se punkt 1.

12.2    Leverandøren har ikke adgang til å endre priselementer med avtalt prisgaranti før etter at garantiperioden har utløpt. 

13.    TVISTER
13.1    Dersom det oppstår en tvist mellom Kunden og Leverandøren, kan Kunden bringe tvisten inn for Elklagenemnda (kostnadsfritt for Kunden), eller bringe saken inn for domstolene. Elklagenemndas vedtak er rådgivende for partene. Ved vedtak som gir Kunden helt eller delvis medhold, skal Leverandøren gi begrunnet melding til Kunden og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

13.2    Så lenge en tvist er til behandling i Elklagenemnda, kan ikke en part bringe den inn for de alminnelige domstolene. En tvist anses for å være til behandling fra det tidspunktet begjæringen om klagebehandling er kommet inn for nemnda. En sak som nemnda har realitetsbehandlet, kan bringes direkte inn for tingretten.
 

 

- Spotpris-- Spot 49,00 3,9 / 3,1 55,7 89,3 31,4 55,7 39,20 25,1
Vilkår - Spotpris--

3. PRODUKT OG PRISER

3.1 PRODUKT

Produktnavn: Standard timesspot GE

Avtaletype: Spotpris time for time, se nærmere om pris nedenfor.
Plusskunde: Kunden krediteres spotpris i henhold til Nord Pool AS områdepris minus 1,0 øre per kWh time for time for strøm som mates ut på nettet

3.2 PRISER

Produkt spot: Gjeldende områdepris per kWh (spotpris Nord Pool) time for time pluss merverdiavgift.
Fastbeløp: Kr 39 per målepunkt per måned inklusive merverdiavgift.
Påslag: 3,0 øre per kWh inklusiv merverdiavgift og elsertifikater.

Eventuell prisgaranti: Fastbeløp og påslag er garantert i 1 måned.

Nettleie kommer i tillegg til strømprisen og faktureres av kundens lokale nettselskap eller ved gjennomfakturering. Se punkt 6.

4. PRODUKT-/TJENESTESPESIFIKKE BETINGELSER

4.1 FAKTURERING

Fakturering skjer etterskuddsvis basert på reelt eller estimert forbruk i samsvar med gjeldende regelverk.

Forskuddsfakturering kan innføres med 30 dagers varsel. Da gjelder følgende:  Fakturering skjer forskuddsvis i samsvar med gjeldende regelverk. Det faktureres normalt 1 måned på forskudd. Avregning mot faktisk forbruk skal skje separat og innen rimelig tid for hver faktureringsperiode. Forskuddsfakturert volum for faktureringsperioden skal tilsvare det faktiske forbruket i målepunktet i tilsvarende periode året før.

4.2    BETALINGSBETINGELSER

Betalingsfrist faktura: 14 dager etter fakturadato, månedlig
eFaktura: Gebyrfritt
Papirfaktura: Kr 8,33 per papirfaktura

Faktura sendes i posten (første faktura sendes gebyrfritt). Har Kunden takket ja til «Alltid eFaktura» i nettbanken vil fakturaen sendes dit. Via Min side/appen kan Kunden opprette AvtaleGiro og e-postfaktura.

Dersom Kunden ikke betaler innen betalingsfristen, skal kunden varsles skriftlig og gis 14 dagers betalingsfrist. Dersom Kunden innen den tid ikke har betalt skyldig beløp, kan Leverandøren heve avtalen ved melding til Kunden.

Enhver innbetaling fra kunden vil gå til dekning/nedbetaling av den eldste utestående fordring Leverandøren har på Kunden, med mindre partene skriftlig har blitt enige om noe annet.

Forsinkelsesrente påløper ved betaling etter forfall angitt på faktura i henhold til forsinkelsesrenteloven. Inkasso skjer i samsvar med inkassoloven.

Gudbrandsdal Energi AS benytter inkassobyrå for betalingsoppfølging, for tiden Svea Finans.

4.3    SÆRLIGE VILKÅR
Når Kunden uttrykkelig har anmodet om direkte oppstart, eller bestilling tilbake i tid, er Kunden forpliktet til å betale for forbruket inntil Kunden sier opp eller benytter angreretten, se punkt 11 nedenfor.

Gudbrandsdal Energi AS har rett til å foreta kredittvurdering av Kunden og kan med bakgrunn i denne avvise bestillingen i ettertid. 

Ved å inngå strømavtale med Gudbrandsdal Energi AS godtar Kunden selskapets personvernerklæring.

Generelle vilkår

5. PARTENES PLIKTER VED BESTILLING – TIDSPUNKT FOR OPPSTART
5.1    Kunden skal gi de opplysninger om anlegget som Leverandøren trenger for at avtalen skal kunne inngås, herunder fødselsnummer, faktura- og anleggsadresse, målepunkt-ID og e-postadresse/mobilnummer. Kunden er selv ansvarlig for at Leverandøren til enhver tid har oppdaterte kontaktopplysninger på Kunden.

5.2    Ved vurdering av kredittverdighet, kan Leverandøren, foruten offentlig tilgjengelige opplysninger, benytte egne kundeopplysninger og kredittopplysningsbyråer.

5.3    Hvis inngåelse av denne avtalen innebærer skifte av strømleverandør, skal Leverandøren på vegne av Kunden iverksette et leverandørskifte og Kundens eksisterende strømavtale opphører, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Kunden er selv ansvarlig for oppfyllelse av avtalen med tidligere strømleverandør for eventuelle konsekvenser av oppsigelse, for eksempel dersom oppsigelsen utløser bruddgebyr etter den tidligere avtalen.

5.4    Leverandøren plikter å levere elektrisk strøm i henhold til kundens løpende behov. Kunden plikter å betale for den leverte strømmen i henhold til denne avtalens betingelser.

5.5    I de tilfeller Kunden har 14 dager angrerett, dvs. når avtalen er inngått ved fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted, (se punkt 11), kan ikke startdato for levering av strøm under avtalen være før angrefristperioden har utløpt, med mindre Kunden uttrykkelig ber om at oppstart av leveringen skal påbegynnes før angrefristen har utløpt. Hvis Kunden ber om slik førtidig oppstart, vil Kunden være ansvarlig for kostnader i angrefristperioden dersom kunden senere benytter angreretten, se punkt 11.3 iii) annet avsnitt.

6. FAKTURERING AV NETTLEIE
Nettleie kommer i tillegg til strømprisen og faktureres av kundens lokale nettselskap eller ved gjennomfakturering. Dersom leverandøren har en avtale med Kundens nettselskap om gjennomfakturering, vil Leverandøren fakturere kunden for nettselskapets fakturerte nettjenester. Kunden gir leverandøren fullmakt til å innhente nødvendig informasjon og iverksette nødvendige tiltak for eventuell gjennomfakturering av nettjenester.


7.    FEIL MED MÅLING ELLER AVREGNING
7.1    Leverandøren avregner forbruket etter forbruksdata mottatt fra Elhub. Ved feil ved måledata, feil håndtering av måledata, faktureringsfeil, eller feil på måleren, kan leverandøren eller Kunden kreve henholdsvis tilleggsbetaling eller tilbakebetaling.

7.2    Tilbakebetaling eller tilleggsbetaling ved slike avregnings- eller målefeil kan kreves for den tid feilen kan dokumenteres. Etterberegning/godskriving skjer fra og med siste betalingsfrist etter at feilen ble oppdaget, og i utgangspunktet ikke ut over den alminnelige foreldelsesfristen for krav på 3 år, jf. lov om foreldelse av fordringer.

7.3    Kunden må rette krav om retting av feil ved måledata eller feil håndtering av måledata direkte til nettselskapet, som er ansvarlig for målingen. Kunden må selv be nettselskapet om en eventuell kontroll av måler.

8.    FLYTTING
Dersom kunden flytter, vil denne avtalen følge Kunden til nytt leveransepunkt (nytt målepunkt-ID), forutsatt at Kunden melder flytting til Leverandøren. Partene kan likevel gjensidig si opp avtalen i tråd med avtalens punkt om oppsigelse.

9.    OPPSIGELSE AV AVTALEN
9.1    Dersom avtalen ikke har en særskilt avtalt bindingstid, kan avtalen sies opp av hver av partene med 14 dagers skriftlig varsel. Oppsigelse vil skje automatisk dersom Kunden inngår avtale om strømleveranse med en annen strømleverandør. Oppsigelse fra leverandørens side forutsetter saklig grunn.

9.2    Avtale med prisgaranti kan ikke sies opp av leverandøren i perioden med prisgaranti. 

10.    AVTALEN KAN OVERDRAS AV LEVERANDØREN
Denne avtalen kan overdras av Leverandøren til en annen strømleverandør forutsatt at denne avtalens betingelser videreføres. Kunden skal varsles minst 30 dager før overdragelse kan skje, og Kunden kan uansett si opp avtalen med 14 dagers varsel fra det tidspunktet overdragelsen skjer.

11.    ANGRERETT
11.1    Dersom avtalen er inngått ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, typisk ved salg over internett, på stand eller ved telefon- eller dørsalg, har Kunden etter reglene i angrerettloven rett til å gå fra avtalen innen 14 dager uten å grunngi dette. Virkningene av at angrerett gjøres gjeldende er regulert i angrerettloven. Angrefristen utløper 14 dager regnet fra dagen etter avtalen er inngått eller fra når Kunden har mottatt informasjon om angrerett. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

11.2    Dersom angrerett gjøres gjeldende, må Kunden på en entydig måte opplyse Leverandøren om at Kunden velger å gå fra avtalen. Angreretten kan gjøres gjeldende ved å bruke Leverandørens angrerettskjema, men melding kan også gis på annen måte, eksempelvis per e-post eller brev. Angrefristen anses overholdt dersom kunden har sendt slik melding før utløpet av angrefristen.
Kunden har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, så meldingen bør derfor sendes skriftlig.

11.3     Konsekvenser ved bruk av angrerett:
i)    Ved bruk av angreretten opphører Kundens plikt til å betale for fremtidig strømleveranse og Leverandørens plikt til å levere strøm.

ii)     Benytter Kunden angreretten før leveransen har startet, annulleres bestillingen og Kunden fortsetter som kunde hos sin forrige leverandør.

iii)    Hvis Kunden uttrykkelig har bedt om oppstart av strømleveransen før angrefristen på 14 dager er utløpt, og deretter har brukt angreretten, skal Kunden betale et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert frem til tidspunktet da kunden underrettet Leverandøren om ønsket om å gå fra avtalen. I slike tilfeller hvor leveransen har startet, vil Kunden bli overført til leveringspliktig strøm fra sitt nettselskap, om ikke kunden sørger for å inngå ny strømavtale med en annen strømleverandør. Dette punktet gjelder også der Kunden melder innflytting tilbake i tid og Kunden uttrykkelig har bedt om oppstart av leveransen fra innflytting.


12.    ENDRINGER I PRIS OG VILKÅR
12.1    Leverandøren kan foreta endringer i avtalte priselementer og andre vilkår i denne avtalen. Eventuell endring i priselementer eller andre vilkår kan tidligst tre i kraft 30 dager etter at direkte varsel er sendt Kunden. Varselet skal sendes til Kunden på den måten kunden har valgt (SMS og / eller e-post, eventuelt ordinær post), se punkt 1.

12.2    Leverandøren har ikke adgang til å endre priselementer med avtalt prisgaranti før etter at garantiperioden har utløpt. 

13.    TVISTER
13.1    Dersom det oppstår en tvist mellom Kunden og Leverandøren, kan Kunden bringe tvisten inn for Elklagenemnda (kostnadsfritt for Kunden), eller bringe saken inn for domstolene. Elklagenemndas vedtak er rådgivende for partene. Ved vedtak som gir Kunden helt eller delvis medhold, skal Leverandøren gi begrunnet melding til Kunden og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

13.2    Så lenge en tvist er til behandling i Elklagenemnda, kan ikke en part bringe den inn for de alminnelige domstolene. En tvist anses for å være til behandling fra det tidspunktet begjæringen om klagebehandling er kommet inn for nemnda. En sak som nemnda har realitetsbehandlet, kan bringes direkte inn for tingretten.
 

 

- Spotpris Goo 15 Spot 99,00 6,9 / 5,5 58,7 92,3 34,4 58,7 79,20 27,5
Vilkår - Spotpris Goo 15

Ved avtale om levering av Spotpris GOO 15 gjelder følgende betingelser:

 • Avtalen har ingen bindingstid.
 • Prisen på myndighetspålagte elsertifikater er inkludert.
 • Avtalen har etterskuddsvis månedlig fakturering.
 • Som prisgrunnlag brukes Nord Pool elbørs sin spotpris i det området kunden bor i. Denne prisen varierer fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. For timesmålte anlegg fakturerer vi derfor ut fra timesverdiene, men dersom du ikke har timesmålt anlegg benytter vi netteiers JIP (forbruksprofil) til avregning.
 • Avtalen har et påslag på 6,9 øre/kWh inkl. mva. Produktet inneholder Guarantees Of Origin (fornybargarantier). Disse faktureres som et fastbeløp på kr 99,- pr. mnd. inkl. mva.
 • Dersom leveransen gjelder plusshus, vil innmatet kraft godgjøres mot spotprisen minus 1,0 øre/kwh, time for time.
 • Gudbrandsdal Energi AS kan foreta prisjustering av påslag/fastbeløp med 2 ukers varsel.
 • Avtalen har krav om AvtaleGiro og eFaktura/e-postfaktura. Dersom dette ikke er opprettet tilkommer fakturagebyr på kr 49,- for manglende AvtaleGiro og kr 49,- for manglende eFaktura/e-postfaktura.
 • Fakturagebyr vil ikke tilkomme på første faktura fra oss.
 • I forbindelse med bestilling utføres kredittsjekk. Gudbrandsdal Energi AS kan med bakgrunn i denne avvise bestillingen i ettertid.
 • Dette produktet gjelder kun for private husholdninger, ikke næring.
 • Ved mottak av melding om nye målepunkt fra din netteier, vil Gudbrandsdal Energi AS rutinemessig melde oppstart på disse for å unngå leveringsplikt.
 • Dersom Gudbrandsdal Energi AS har avtale med netteier om gjennomfakturering vil nettleie faktureres på faktura fra Gudbrandsdal Energi AS. Betaling med befriende virkning for nettleie vil da kun kunne gjøres til Gudbrandsdal Energi AS. Oppdatert oversikt over hvilke netteiere vi gjennomfakturerer kan du finne her.
 • Ved kjøp aksepterer kunde at Gudbrandsdal Energi AS bestiller oppstart på første mulige dato. Denne datoen for levering vil da kunne være før angrerettens frist på 14 dager. Angreretten kan derfor kun benyttes dersom melding om angrerett mottas av Gudbrandsdal Energi AS minimum 2 dager før byttedato.
 • Gudbrandsdal Energi AS tar personvern på alvor, og vår behandling av personopplysninger er i samsvar med ny personopplysningslov og personvernforordning av 2018. Vår behandling av personopplysninger og dine rettigheter er nærmere beskrevet i vår personvernerklæring som du kan lese her.
 • For øvrig gjelder våre generelle vilkår som du kan lese her.

Ja Standard timespot Spot 49,00 3,9 / 3,1 55,7 89,3 31,4 55,7 39,20 25,1
Vilkår - Standard timespot

3. PRODUKT OG PRISER

3.1 PRODUKTBESKRIVELSE

Produktnavn: Standard timesspot

Avtaletype: Spotpris time for time, se nærmere om pris nedenfor.

Med denne spotprisavtalen betaler Kunden for sitt forbruk avregnet etter spotprisen som gjelder for sitt prisområde i den timen strømmen blir forbrukt. Kostnaden vil da variere med forbruk og spotprisen time for time.

Det er per i dag fem prisområder (NO 1 - 5) i Norge, og det kan være betydelig forskjeller i spotpris i de forskjellige prisområdene. Variabler som blant annet nedbør, vind, temperatur, produksjon og forbruk i området vil påvirke spotprisen. Spotprisavtaler er avtaler med størst sannsynlighet for prissvingninger, ettersom prisen endres hver time og vil i perioder være enten dyrere eller billigere enn fastprisavtaler.

3.2 PRISER

Produkt spot: Gjeldende områdepris per kWh (spotpris Nord Pool) time for time pluss merverdiavgift.

Fastbeløp: Kr 49 per målepunkt per måned inklusive merverdiavgift.

Påslag: 3,9 øre per kWh inklusiv merverdiavgift og elsertifikater.

Plusskunde: Kunden krediteres spotpris i henhold til Nord Pool AS områdepris minus 1,0 øre per kWh time for time for strøm som mates ut på nettet

* Unntatt for områder (Troms, Finnmark og Nordland) som er fritatt for merverdiavgift. Se Lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) - Lovdata) § 6-6.

**Elsertifikater dekkes av Leverandøren for kunder som ikke er fritatt for elsertifikater. Husholdningskunder i Finnmark og enkelte kommuner i Nord-Troms er fritatt for elsertifikater. Se Strømkunder - NVE.

Nettleie kommer i tillegg til strømprisen og faktureres av Kundens lokale nettselskap eller ved gjennomfakturering. Se nærmere i punkt 3.4.

3.3 FAKTURERING AV STRØM

Fakturering skjer etterskuddsvis månedlig basert på reelt eller estimert forbruk i henhold til Leverandørens til enhver tid gjeldende faktureringsrutiner, og for øvrig i samsvar med det til enhver tid gjeldende regelverk.

Forskuddsfakturering kan innføres med 30 dagers varsel. Da vil følgende gjelde: Fakturering skjer forskuddsvis månedlig i henhold til Leverandørens til enhver tid gjeldende faktureringsrutiner, og for øvrig i samsvar med det til enhver tid gjeldende regelverk. Det faktureres normalt 1 måned på forskudd. Avregning mot faktisk forbruk skal skje separat og innen rimelig tid for hver faktureringsperiode. Forskuddsfakturert volum for faktureringsperioden skal tilsvare det faktiske forbruket i målepunktet i tilsvarende periode året før.

3.4 FAKTURERING AV NETTLEIE

Nettleie kommer i tillegg til strømprisen og faktureres av Kundens lokale nettselskap eller ved gjennomfakturering. Dersom Leverandøren har en avtale med Kundens nettselskap om gjennomfakturering, vil Leverandøren fakturere Kunden for nettselskapets fakturerte nettjenester. Kunden gir Leverandøren fullmakt til å innhente nødvendig informasjon og iverksette nødvendige tiltak for eventuell gjennomfakturering av nettjenester. Se oversikt over selskaper Leverandøren har avtale med her.

3.5 BETALINGSBETINGELSER

Betalingsfrist faktura: 14 dager etter fakturadato, månedlig
eFaktura: Gebyrfritt
Papirfaktura: Kr. 8,32 per papirfaktura

Faktura sendes i posten. Har Kunden takket ja til «Alltid eFaktura» i nettbanken vil fakturaen sendes dit. Via Min side/appen kan Kunden opprette AvtaleGiro og e-postfaktura.

Dersom Kunden ikke betaler innen betalingsfristen, skal Kunden med hensyn til mulig inkasso, varsles skriftlig per e-post og/eller SMS eller brev dersom Kunden har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon, og gis minst ytterligere 14 dagers betalingsfrist fra det tidspunkt da varselet ble sendt. Varsel om inkasso medfører purregebyr.

Forsinkelsesrente påløper ved betaling etter forfall angitt på faktura i henhold til forsinkelsesrenteloven. Inkasso skjer i samsvar med inkassoloven.

4.3    SÆRLIGE VILKÅR
Når Kunden uttrykkelig har anmodet om direkte oppstart, eller bestilling tilbake i tid, er Kunden forpliktet til å betale for forbruket inntil Kunden sier opp eller benytter angreretten, se punkt 11 nedenfor.

Gudbrandsdal Energi AS har rett til å foreta kredittvurdering av Kunden og kan med bakgrunn i denne avvise bestillingen i ettertid. 

Ved å inngå strømavtale med Gudbrandsdal Energi AS godtar Kunden selskapets personvernerklæring.

Generelle vilkår

5. PARTENES PLIKTER VED BESTILLING – TIDSPUNKT FOR OPPSTART
5.1    Kunden skal gi de opplysninger om anlegget som Leverandøren trenger for at avtalen skal kunne inngås, herunder fødselsnummer, faktura- og anleggsadresse, målepunkt-ID og e-postadresse/mobilnummer. Kunden er selv ansvarlig for at Leverandøren til enhver tid har oppdaterte kontaktopplysninger på Kunden.

5.2    Ved vurdering av kredittverdighet, kan Leverandøren, foruten offentlig tilgjengelige opplysninger, benytte egne kundeopplysninger og kredittopplysningsbyråer.

5.3    Hvis inngåelse av denne avtalen innebærer skifte av strømleverandør, skal Leverandøren på vegne av Kunden iverksette et leverandørskifte og Kundens eksisterende strømavtale opphører, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Kunden er selv ansvarlig for oppfyllelse av avtalen med tidligere strømleverandør for eventuelle konsekvenser av oppsigelse, for eksempel dersom oppsigelsen utløser bruddgebyr etter den tidligere avtalen.

5.4    Leverandøren plikter å levere elektrisk strøm i henhold til kundens løpende behov. Kunden plikter å betale for den leverte strømmen i henhold til denne avtalens betingelser.

5.5    I de tilfeller Kunden har 14 dager angrerett, dvs. når avtalen er inngått ved fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted, (se punkt 11), kan ikke startdato for levering av strøm under avtalen være før angrefristperioden har utløpt, med mindre Kunden uttrykkelig ber om at oppstart av leveringen skal påbegynnes før angrefristen har utløpt. Hvis Kunden ber om slik førtidig oppstart, vil Kunden være ansvarlig for kostnader i angrefristperioden dersom kunden senere benytter angreretten, se punkt 11.3 iii) annet avsnitt.

6. FAKTURERING AV NETTLEIE
Nettleie kommer i tillegg til strømprisen og faktureres av kundens lokale nettselskap eller ved gjennomfakturering. Dersom leverandøren har en avtale med Kundens nettselskap om gjennomfakturering, vil Leverandøren fakturere kunden for nettselskapets fakturerte nettjenester. Kunden gir leverandøren fullmakt til å innhente nødvendig informasjon og iverksette nødvendige tiltak for eventuell gjennomfakturering av nettjenester.


7.    FEIL MED MÅLING ELLER AVREGNING
7.1    Leverandøren avregner forbruket etter forbruksdata mottatt fra Elhub. Ved feil ved måledata, feil håndtering av måledata, faktureringsfeil, eller feil på måleren, kan leverandøren eller Kunden kreve henholdsvis tilleggsbetaling eller tilbakebetaling.

7.2    Tilbakebetaling eller tilleggsbetaling ved slike avregnings- eller målefeil kan kreves for den tid feilen kan dokumenteres. Etterberegning/godskriving skjer fra og med siste betalingsfrist etter at feilen ble oppdaget, og i utgangspunktet ikke ut over den alminnelige foreldelsesfristen for krav på 3 år, jf. lov om foreldelse av fordringer.

7.3    Kunden må rette krav om retting av feil ved måledata eller feil håndtering av måledata direkte til nettselskapet, som er ansvarlig for målingen. Kunden må selv be nettselskapet om en eventuell kontroll av måler.

8.    FLYTTING
Dersom kunden flytter, vil denne avtalen følge Kunden til nytt leveransepunkt (nytt målepunkt-ID), forutsatt at Kunden melder flytting til Leverandøren. Partene kan likevel gjensidig si opp avtalen i tråd med avtalens punkt om oppsigelse.

9.    OPPSIGELSE AV AVTALEN
9.1    Dersom avtalen ikke har en særskilt avtalt bindingstid, kan avtalen sies opp av hver av partene med 14 dagers skriftlig varsel. Oppsigelse vil skje automatisk dersom Kunden inngår avtale om strømleveranse med en annen strømleverandør. Oppsigelse fra leverandørens side forutsetter saklig grunn.

9.2    Avtale med prisgaranti kan ikke sies opp av leverandøren i perioden med prisgaranti. 

10.    AVTALEN KAN OVERDRAS AV LEVERANDØREN
Denne avtalen kan overdras av Leverandøren til en annen strømleverandør forutsatt at denne avtalens betingelser videreføres. Kunden skal varsles minst 30 dager før overdragelse kan skje, og Kunden kan uansett si opp avtalen med 14 dagers varsel fra det tidspunktet overdragelsen skjer.

11.    ANGRERETT
11.1    Dersom avtalen er inngått ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, typisk ved salg over internett, på stand eller ved telefon- eller dørsalg, har Kunden etter reglene i angrerettloven rett til å gå fra avtalen innen 14 dager uten å grunngi dette. Virkningene av at angrerett gjøres gjeldende er regulert i angrerettloven. Angrefristen utløper 14 dager regnet fra dagen etter avtalen er inngått eller fra når Kunden har mottatt informasjon om angrerett. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

11.2    Dersom angrerett gjøres gjeldende, må Kunden på en entydig måte opplyse Leverandøren om at Kunden velger å gå fra avtalen. Angreretten kan gjøres gjeldende ved å bruke Leverandørens angrerettskjema, men melding kan også gis på annen måte, eksempelvis per e-post eller brev. Angrefristen anses overholdt dersom kunden har sendt slik melding før utløpet av angrefristen.
Kunden har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, så meldingen bør derfor sendes skriftlig.

11.3     Konsekvenser ved bruk av angrerett:
i)    Ved bruk av angreretten opphører Kundens plikt til å betale for fremtidig strømleveranse og Leverandørens plikt til å levere strøm.

ii)     Benytter Kunden angreretten før leveransen har startet, annulleres bestillingen og Kunden fortsetter som kunde hos sin forrige leverandør.

iii)    Hvis Kunden uttrykkelig har bedt om oppstart av strømleveransen før angrefristen på 14 dager er utløpt, og deretter har brukt angreretten, skal Kunden betale et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert frem til tidspunktet da kunden underrettet Leverandøren om ønsket om å gå fra avtalen. I slike tilfeller hvor leveransen har startet, vil Kunden bli overført til leveringspliktig strøm fra sitt nettselskap, om ikke kunden sørger for å inngå ny strømavtale med en annen strømleverandør. Dette punktet gjelder også der Kunden melder innflytting tilbake i tid og Kunden uttrykkelig har bedt om oppstart av leveransen fra innflytting.


12.    ENDRINGER I PRIS OG VILKÅR
12.1    Leverandøren kan foreta endringer i avtalte priselementer og andre vilkår i denne avtalen. Eventuell endring i priselementer eller andre vilkår kan tidligst tre i kraft 30 dager etter at direkte varsel er sendt Kunden. Varselet skal sendes til Kunden på den måten kunden har valgt (SMS og / eller e-post, eventuelt ordinær post), se punkt 1.

12.2    Leverandøren har ikke adgang til å endre priselementer med avtalt prisgaranti før etter at garantiperioden har utløpt. 

13.    TVISTER
13.1    Dersom det oppstår en tvist mellom Kunden og Leverandøren, kan Kunden bringe tvisten inn for Elklagenemnda (kostnadsfritt for Kunden), eller bringe saken inn for domstolene. Elklagenemndas vedtak er rådgivende for partene. Ved vedtak som gir Kunden helt eller delvis medhold, skal Leverandøren gi begrunnet melding til Kunden og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

13.2    Så lenge en tvist er til behandling i Elklagenemnda, kan ikke en part bringe den inn for de alminnelige domstolene. En tvist anses for å være til behandling fra det tidspunktet begjæringen om klagebehandling er kommet inn for nemnda. En sak som nemnda har realitetsbehandlet, kan bringes direkte inn for tingretten.
 

 

- Standard timespot GE Spot 49,00 3,9 / 3,1 55,7 89,3 31,4 55,7 39,20 25,1
Vilkår - Standard timespot GE

3. PRODUKT OG PRISER

3.1 PRODUKT

Produktnavn: Standard timesspot GE

Avtaletype: Spotpris time for time, se nærmere om pris nedenfor.
Plusskunde: Kunden krediteres spotpris i henhold til Nord Pool AS områdepris minus 1,0 øre per kWh time for time for strøm som mates ut på nettet

3.2 PRISER

Produkt spot: Gjeldende områdepris per kWh (spotpris Nord Pool) time for time pluss merverdiavgift.
Fastbeløp: Kr 39 per målepunkt per måned inklusive merverdiavgift.
Påslag: 3,0 øre per kWh inklusiv merverdiavgift og elsertifikater.

Eventuell prisgaranti: Fastbeløp og påslag er garantert i 1 måned.

Nettleie kommer i tillegg til strømprisen og faktureres av kundens lokale nettselskap eller ved gjennomfakturering. Se punkt 6.

4. PRODUKT-/TJENESTESPESIFIKKE BETINGELSER

4.1 FAKTURERING

Fakturering skjer etterskuddsvis basert på reelt eller estimert forbruk i samsvar med gjeldende regelverk.

Forskuddsfakturering kan innføres med 30 dagers varsel. Da gjelder følgende:  Fakturering skjer forskuddsvis i samsvar med gjeldende regelverk. Det faktureres normalt 1 måned på forskudd. Avregning mot faktisk forbruk skal skje separat og innen rimelig tid for hver faktureringsperiode. Forskuddsfakturert volum for faktureringsperioden skal tilsvare det faktiske forbruket i målepunktet i tilsvarende periode året før.

4.2    BETALINGSBETINGELSER

Betalingsfrist faktura: 14 dager etter fakturadato, månedlig
eFaktura: Gebyrfritt
Papirfaktura: Kr. 8,33 per papirfaktura

Faktura sendes i posten (første faktura sendes gebyrfritt). Har Kunden takket ja til «Alltid eFaktura» i nettbanken vil fakturaen sendes dit. Via Min side/appen kan Kunden opprette AvtaleGiro og e-postfaktura.

Dersom Kunden ikke betaler innen betalingsfristen, skal kunden varsles skriftlig og gis 14 dagers betalingsfrist. Dersom Kunden innen den tid ikke har betalt skyldig beløp, kan Leverandøren heve avtalen ved melding til Kunden.

Enhver innbetaling fra kunden vil gå til dekning/nedbetaling av den eldste utestående fordring Leverandøren har på Kunden, med mindre partene skriftlig har blitt enige om noe annet.

Forsinkelsesrente påløper ved betaling etter forfall angitt på faktura i henhold til forsinkelsesrenteloven. Inkasso skjer i samsvar med inkassoloven.

Gudbrandsdal Energi AS benytter inkassobyrå for betalingsoppfølging, for tiden Svea Finans.

4.3    SÆRLIGE VILKÅR
Når Kunden uttrykkelig har anmodet om direkte oppstart, eller bestilling tilbake i tid, er Kunden forpliktet til å betale for forbruket inntil Kunden sier opp eller benytter angreretten, se punkt 11 nedenfor.

Gudbrandsdal Energi AS har rett til å foreta kredittvurdering av Kunden og kan med bakgrunn i denne avvise bestillingen i ettertid. 

Ved å inngå strømavtale med Gudbrandsdal Energi AS godtar Kunden selskapets personvernerklæring.

Generelle vilkår

5. PARTENES PLIKTER VED BESTILLING – TIDSPUNKT FOR OPPSTART
5.1    Kunden skal gi de opplysninger om anlegget som Leverandøren trenger for at avtalen skal kunne inngås, herunder fødselsnummer, faktura- og anleggsadresse, målepunkt-ID og e-postadresse/mobilnummer. Kunden er selv ansvarlig for at Leverandøren til enhver tid har oppdaterte kontaktopplysninger på Kunden.

5.2    Ved vurdering av kredittverdighet, kan Leverandøren, foruten offentlig tilgjengelige opplysninger, benytte egne kundeopplysninger og kredittopplysningsbyråer.

5.3    Hvis inngåelse av denne avtalen innebærer skifte av strømleverandør, skal Leverandøren på vegne av Kunden iverksette et leverandørskifte og Kundens eksisterende strømavtale opphører, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Kunden er selv ansvarlig for oppfyllelse av avtalen med tidligere strømleverandør for eventuelle konsekvenser av oppsigelse, for eksempel dersom oppsigelsen utløser bruddgebyr etter den tidligere avtalen.

5.4    Leverandøren plikter å levere elektrisk strøm i henhold til kundens løpende behov. Kunden plikter å betale for den leverte strømmen i henhold til denne avtalens betingelser.

5.5    I de tilfeller Kunden har 14 dager angrerett, dvs. når avtalen er inngått ved fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted, (se punkt 11), kan ikke startdato for levering av strøm under avtalen være før angrefristperioden har utløpt, med mindre Kunden uttrykkelig ber om at oppstart av leveringen skal påbegynnes før angrefristen har utløpt. Hvis Kunden ber om slik førtidig oppstart, vil Kunden være ansvarlig for kostnader i angrefristperioden dersom kunden senere benytter angreretten, se punkt 11.3 iii) annet avsnitt.

6. FAKTURERING AV NETTLEIE
Nettleie kommer i tillegg til strømprisen og faktureres av kundens lokale nettselskap eller ved gjennomfakturering. Dersom leverandøren har en avtale med Kundens nettselskap om gjennomfakturering, vil Leverandøren fakturere kunden for nettselskapets fakturerte nettjenester. Kunden gir leverandøren fullmakt til å innhente nødvendig informasjon og iverksette nødvendige tiltak for eventuell gjennomfakturering av nettjenester.


7.    FEIL MED MÅLING ELLER AVREGNING
7.1    Leverandøren avregner forbruket etter forbruksdata mottatt fra Elhub. Ved feil ved måledata, feil håndtering av måledata, faktureringsfeil, eller feil på måleren, kan leverandøren eller Kunden kreve henholdsvis tilleggsbetaling eller tilbakebetaling.

7.2    Tilbakebetaling eller tilleggsbetaling ved slike avregnings- eller målefeil kan kreves for den tid feilen kan dokumenteres. Etterberegning/godskriving skjer fra og med siste betalingsfrist etter at feilen ble oppdaget, og i utgangspunktet ikke ut over den alminnelige foreldelsesfristen for krav på 3 år, jf. lov om foreldelse av fordringer.

7.3    Kunden må rette krav om retting av feil ved måledata eller feil håndtering av måledata direkte til nettselskapet, som er ansvarlig for målingen. Kunden må selv be nettselskapet om en eventuell kontroll av måler.

8.    FLYTTING
Dersom kunden flytter, vil denne avtalen følge Kunden til nytt leveransepunkt (nytt målepunkt-ID), forutsatt at Kunden melder flytting til Leverandøren. Partene kan likevel gjensidig si opp avtalen i tråd med avtalens punkt om oppsigelse.

9.    OPPSIGELSE AV AVTALEN
9.1    Dersom avtalen ikke har en særskilt avtalt bindingstid, kan avtalen sies opp av hver av partene med 14 dagers skriftlig varsel. Oppsigelse vil skje automatisk dersom Kunden inngår avtale om strømleveranse med en annen strømleverandør. Oppsigelse fra leverandørens side forutsetter saklig grunn.

9.2    Avtale med prisgaranti kan ikke sies opp av leverandøren i perioden med prisgaranti. 

10.    AVTALEN KAN OVERDRAS AV LEVERANDØREN
Denne avtalen kan overdras av Leverandøren til en annen strømleverandør forutsatt at denne avtalens betingelser videreføres. Kunden skal varsles minst 30 dager før overdragelse kan skje, og Kunden kan uansett si opp avtalen med 14 dagers varsel fra det tidspunktet overdragelsen skjer.

11.    ANGRERETT
11.1    Dersom avtalen er inngått ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, typisk ved salg over internett, på stand eller ved telefon- eller dørsalg, har Kunden etter reglene i angrerettloven rett til å gå fra avtalen innen 14 dager uten å grunngi dette. Virkningene av at angrerett gjøres gjeldende er regulert i angrerettloven. Angrefristen utløper 14 dager regnet fra dagen etter avtalen er inngått eller fra når Kunden har mottatt informasjon om angrerett. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

11.2    Dersom angrerett gjøres gjeldende, må Kunden på en entydig måte opplyse Leverandøren om at Kunden velger å gå fra avtalen. Angreretten kan gjøres gjeldende ved å bruke Leverandørens angrerettskjema, men melding kan også gis på annen måte, eksempelvis per e-post eller brev. Angrefristen anses overholdt dersom kunden har sendt slik melding før utløpet av angrefristen.
Kunden har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, så meldingen bør derfor sendes skriftlig.

11.3     Konsekvenser ved bruk av angrerett:
i)    Ved bruk av angreretten opphører Kundens plikt til å betale for fremtidig strømleveranse og Leverandørens plikt til å levere strøm.

ii)     Benytter Kunden angreretten før leveransen har startet, annulleres bestillingen og Kunden fortsetter som kunde hos sin forrige leverandør.

iii)    Hvis Kunden uttrykkelig har bedt om oppstart av strømleveransen før angrefristen på 14 dager er utløpt, og deretter har brukt angreretten, skal Kunden betale et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert frem til tidspunktet da kunden underrettet Leverandøren om ønsket om å gå fra avtalen. I slike tilfeller hvor leveransen har startet, vil Kunden bli overført til leveringspliktig strøm fra sitt nettselskap, om ikke kunden sørger for å inngå ny strømavtale med en annen strømleverandør. Dette punktet gjelder også der Kunden melder innflytting tilbake i tid og Kunden uttrykkelig har bedt om oppstart av leveransen fra innflytting.


12.    ENDRINGER I PRIS OG VILKÅR
12.1    Leverandøren kan foreta endringer i avtalte priselementer og andre vilkår i denne avtalen. Eventuell endring i priselementer eller andre vilkår kan tidligst tre i kraft 30 dager etter at direkte varsel er sendt Kunden. Varselet skal sendes til Kunden på den måten kunden har valgt (SMS og / eller e-post, eventuelt ordinær post), se punkt 1.

12.2    Leverandøren har ikke adgang til å endre priselementer med avtalt prisgaranti før etter at garantiperioden har utløpt. 

13.    TVISTER
13.1    Dersom det oppstår en tvist mellom Kunden og Leverandøren, kan Kunden bringe tvisten inn for Elklagenemnda (kostnadsfritt for Kunden), eller bringe saken inn for domstolene. Elklagenemndas vedtak er rådgivende for partene. Ved vedtak som gir Kunden helt eller delvis medhold, skal Leverandøren gi begrunnet melding til Kunden og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

13.2    Så lenge en tvist er til behandling i Elklagenemnda, kan ikke en part bringe den inn for de alminnelige domstolene. En tvist anses for å være til behandling fra det tidspunktet begjæringen om klagebehandling er kommet inn for nemnda. En sak som nemnda har realitetsbehandlet, kan bringes direkte inn for tingretten.
 

 

- Vinterspot 2020 Spot 49,00 3,9 / 3,1 55,7 89,3 31,4 55,7 39,20 25,1
Vilkår - Vinterspot 2020

Ved avtale om levering av Vinterspot 2020 gjelder følgende betingelser:

 • Avtalen har ingen bindingstid.
 • Prisen på myndighetspålagte elsertifikater er inkludert.
 • Avtalen har etterskuddsvis månedlig fakturering.
 • Som prisgrunnlag brukes Nord Pool elbørs sin spotpris i det området kunden bor i. Denne prisen varierer fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. For timesmålte anlegg fakturerer vi derfor ut fra timesverdiene, men dersom du ikke har timesmålt anlegg benytter vi netteiers JIP (forbruksprofil) til avregning.
 • På denne avtalen har et påslag på 3,0 øre/kWh på Nord Pool sin spotpris. Fastbeløp 39,0 kr/mnd.
 • Gudbrandsdal Energi AS kan foreta prisjustering av påslag/fastbeløp med 30 dagers varsel.
 • Avtalen har ingen krav om betalingsmåte, men avtalen har ett gebyr for fakturahåndtering på 9 kr/mnd. Dette for å dekke våre kostnader mht gjennomfakturering av nettleie.
 • Fakturagebyr vil ikke tilkomme på første faktura fra oss.
 • Dersom leveransen gjelder plusshus, vil innmatet kraft godgjøres mot spotprisen minus 1,0 øre/kwh, time for time.
 • I forbindelse med bestilling utføres kredittsjekk. Gudbrandsdal Energi AS kan med bakgrunn i denne avvise bestillingen i ettertid.
 • Dette produktet gjelder kun for private husholdninger, ikke næring.
 • For at bestilling skal være gyldig kan selve bestillingen kun gjøres av sluttbrukeren selv.
 • Ved mottak av melding om nye målepunkt fra din netteier, vil Gudbrandsdal Energi AS rutinemessig melde oppstart på disse for å unngå leveringsplikt.
 • Dersom Gudbrandsdal Energi AS har avtale med netteier om gjennomfakturering vil nettleie faktureres på faktura fra Gudbrandsdal Energi AS. Betaling med befriende virkning for nettleie vil da kun kunne gjøres til Gudbrandsdal Energi AS. Oppdatert oversikt over hvilke netteiere vi gjennomfakturerer kan du finne her.
 • Ved kjøp aksepterer kunde at Gudbrandsdal Energi AS bestiller oppstart på første mulige dato. Denne datoen for levering vil da kunne være før angrerettens frist på 14 dager. Angreretten kan derfor kun benyttes dersom melding om angrerett mottas av Gudbrandsdal Energi AS minimum 2 virkedager før byttedato.
 • Gudbrandsdal Energi AS tar personvern på alvor, og vår behandling av personopplysninger er i samsvar med ny personopplysningslov og personvernforordning av 2018. Vår behandling av personopplysninger og dine rettigheter er nærmere beskrevet i vår personvernerklæring som du kan lese her.
 • For øvrig gjelder våre generelle vilkår som du kan lese her.